ladies fitness facebook

Podmínky

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SE SANCAFITNESS

Podmínky spolupráce pro plaveckou výuku:

 • Trvání lekce: 45 min.
 • Cena lekce pro 1 klienta: 320,- + vstup
 • Cena lekce pro 2 klienty: 440,- + vstup
 • Cena lekce pro 2 a více klientů: 200,-/osoba + vstup
 • Klient přichází na hodiny ve smluvený čas, převlečený do plavek a osprchovaný.
 • Náplň hodiny je v souladu s klientovými požadavky a potřebami a je vedena tak, aby bylo dosaženo klientových cílů.
 • Klient vždy předplácí 5 lekcí.
 • Klient se z lekcí omlouvá nejpozději do 19.00 dne předcházejícího dni konání lekce. V případě neomluvení lekce či pozdního zrušení lekce propadá bez nároku na její náhradu.
 • V případě včasného zrušení lekce je možné domluvit jiný termín konání lekce v rámci klientových a lektorčiných možností.
 • V případě zrušení lekce lektorkou bude lekce nahrazena v nejbližším možném termínu.
 • Definitivní ukončení spolupráce je klient povinen oznámit nejpozději při třetí předplacené lekci.

 

Podmínky spolupráce pro lekce fitness:

 • Trvání lekce: 60 – 90 min.
 • Cena lekce pro 1 klienta: 450,- + vstup
 • Cena lekce pro 2 klienty: 500,- + vstup
 • Klient přichází na hodiny ve smluvený čas, ve sportovním oblečení, obuvi, s dostatkem tekutin a s ručníkem.
 • Náplň hodiny je v souladu s klientovými potřebami vycházejícími ze svalové diagnostiky a s klientovými požadavky.
 • Klient vždy předplácí 10 lekcí, které je povinen vyčerpat nejpozději do 7 týdnů od uhrazení v případě zvolení tréninkového modulu 2 lekcí týdně, případně do 12 týdnů při volbě tréninkového modulu 1 lekce týdně.
 • Pokud nedojde k úplnému vyčerpání lekcí ve stanovených lhůtách, lekce propadají a dále nejsou nahrazovány. V takovém případě se klient a instruktorka mohou dohodnout na uhrazení dalších lekcí nebo ukončit vzájemnou spolupráci.
 • Klient se z lekcí omlouvá nejpozději do 19.00 dne předcházejícího dni konání lekce. V případě neomluvení se či pozdního zrušení, lekce propadá bez nároku na její náhradu.
 • V případě včasného zrušení lekce je možné domluvit jiný termín konání lekce v rámci klientových a instruktorčiných možností.
 • V případě zrušení lekce instruktorkou bude lekce nahrazena v nejbližším možném termínu.
 • V Definitivní ukončení spolupráce je klient povinen oznámit nejpozději při sedmé předplacené lekci.